jméno firmy
Gymnazium Mozartova

O ústavu

Gymnázium Mozartova bylo poprvé otevřeno pro studenty ve školním roce 1997-1998, tehdy však škola sídlila na Komenském náměstí. Od školního roku 1999-2000 přesídlilo gymnázium na Polabinskou 4, do Mozartovy ulice, kde sídlí dodnes.
Gymnázium Mozartova je čtyřleté všeobecné gymnázium. Po vzájemné domluvě s Gymnáziem Dašická, otvírá každý rok pro nové studenty dvě nebo tři třídy. Pokud otvírá dvě, Dašická otevírá tři a naopak. (Pokud si někdo z jistého Gymnázia nepostaví hlavu a bezdůvodně tuto podmínku neporuší) Každý rok před přijímacími zkouškami je také otevřen kurz z matematiky a češtiny, aby studenty připravil na přijímací řízení, které se taktéž skládá z těchto dvou předmětů.
V současné době je na gymnáziu 10 tříd a studuje zde přes 300 studentů.
učebna angličtiny
Ke škole patří i dvě tělocvičny, sportovní hřiště a školní jídelna (typická školní jídelna :), o kterou se dělí se základní školou Polabiny 4.
Ve škole se učí povinně anglický jazyk a k němu si student může ještě vybrat z německého nebo francouzského jazyka a dobrovolné latiny. učebna biologie Co se týká odborných učeben, nalézá se zda učebna fyziky, chemie, biologie, výpočetní techniky, společenských věd a tři učebny uspůsobené pro výuku jazyků. Většina specializovaných učeben je vybavena projektorem napojeným na počítač.

K výuce na zdejší škole patří i několik mimoškolních aktivit. V prvním ročníku se studenti mohou zúčastnit lyžařského výcviku, sportovního kurzu ve druháku a v případě zájmu se ve třetím organizuje sjíždění vody, nejčastěji Vltavy.
Často jsou školou také organizovány výlety do zahraničí. V loňském roce to byla například exkurze do Paříže, Rakouska či Londýna.

 
(c)2006 - Design by Lukáš Rolínek